FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt21/02/2007

Särkullbarn och makes arvsrätt

Orubbat bo? Kan min mor sitta i orubbat bo genom testamente om min far avlider? Mor och far är gifta och har tre gemensamma barn. Min far har ett särkullsbarn.

Lawline svarar

Hej, Utgångspunkten i successionsrätten är att en testatorns vilja så lång det är möjligt skall respekteras. Detta betyder att huvudregeln är att kvarlåtenskapen efter den avlidne skall fördelas på sådant sätt som denne föreskrivit i sitt testamente. I normala fall måste makars gemensamma barn avstå från rätt till arv till förmån för den efterlevande maken. Eftersom detta är en arvsrättslig regel gäller den även när testamente inte finns. Regeln finns nedskriven i 3 kap 1 § 1st 1 meningen ärvdabalken (ÄB, se http://www.lagen.nu/1958:637 ). I samma paragraf ser vi dock i 1 stycket 2 meningen att denna regel inte omfattar särkullbarns arvslott. Med andra ord har ett barn som enbart är avkomma till den avlidne rätt att få ut sin del av arvet med en gång, om han eller hon så önskar. Denna regel kan dock åsidosättas till viss del genom testamente. Om den bortgångne lämnar ett testamente där maken nämns som ensam testamentstagare har nämligen särkullbarnet enbart rätt att få ut laglotten (se 7 kap 1 § ÄB). Denna laglott skall vara hälften av arvslotten, d v s för det fall den avlidne efterlämnar fyra barn blir den 1/8 av kvarlåtenskapen (hälften av en fjärdedel). Självklart kan dock särkullbarnet avstå från sin rätt att ta arv efter din pappa till förmån för din mamma, och sedan i stället få ut sin del i efterarv när även din mamma avlidit. För det fall särkullbarnet avstår från sin rätt att få ut sitt arv med en gång rekommenderas att bodelning görs i alla fall. Detta eftersom det då blir mycket enklare att sedan i efterhand fastställa hur stor del av egendomsmassan efter den andre makens död som hänförs till den först avlidne. Med vänlig hälsning,
Elzbieta KaczorowskaRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000