FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt18/02/2007

Bodelning mellan sambor

Hej, Jag har frågor kring vad som gäller med fördelning av pengar och övrig egendom när ett samboförhållande upphör. Vi har ett gemensamt barn och vi har gemensamt köpt bostadsrätt (1.500.000 kr). Jag sålde min tidigare lägenhet efter att vi i praktiken blivit sambos. Jag fick då ut en vinst. Har min sambo rätt till del av dessa pengar om samboskapet upphör? Jag är också delägare i en musikstudio som jag driver i handelsbolagsform tillsammans med tre vänner. Har hon rätt till del i bolaget om samboskapet upphör? Vad händer med lägenheten om vi flyttar isär? Kan den ena parten tvinga fram en försäljning, alternativt begära att få ta över lägenheten? Kan den ena parten tvingas betala för att den andra ska kunna bo kvar. Hänger detta i så fall ihop med vårdnadsfrågan? Hoppas ni tar er tid att svara trots att det var några frågor!

Lawline svarar

Vid en eventuell bodelning mellan sambor ska bara så kallad samboegendom ingå. Enligt 3 § sambolagen ska som samboegendom räknas sambornas gemensamma bostad och bohag om det införskaffats för att användas gemensamt. Din vinst från en tidigare fastighetsaffär, ett bolag, bankmedel, bil och annat ska alltså inte omfattas av delningen. Lägenheten ska ni däremot dela, precis som ev bohag som ni införskaffat för gemensamt bruk. Vad gäller lägenheten stadgas i 16 § att den sambo som bäst behöver bostaden har rätt att få den på sin lott. Det krävs dock att det ”kan anses skäligt”. Här kan det spela stor betydelse vilken av samborna som ska ha den fortsatta vårdnaden om barn. För att bostaden ska övertas måste den andre sambon naturligtvis kompenseras för sin del i bostaden. Ni kan ju naturligtvis upprätta ett samboavtal där ni helt reglerar vad som ska ingå i bodelningen och hur fördelningen ska ske. Mvh
Lawline RådgivareRådgivare
Hittade du inte det du sökte?