FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt06/02/2007

Inbördes testamente

Hej, Vi lever i ett samboförhållande och har två gemensamma barn. Jag undrar om det går att formulera våra testamenten så att arvsreglerna överenstämmer med de som gäller för gifta par? Framför allt så vill vi ge varandra fri förfoganderätt över våra barns laglott vid ett eventuellt dödsfall. Tack på förhand!

Lawline svarar

Hej! Om en sambo dör är den efterlevande sambon dåligt skyddad av lagen, då denne saknar arvsrätt till skillnad från en efterlevande make (se 3 kap 1 § ärvdabalken). För att skapa juridisk trygghet bör Ni därför upprätta ett inbördes testamente, som fastställer att den av Er som överlever den andre ska erhålla hela den avlidnes kvarlåtenskap med fri förfoganderätt. Era gemensamma barn kommer därmed att erhålla arv först när den efterlevande sambon avlidit. Observeras bör dock att barnen har möjlighet att påkalla jämning av testamentet för att utfå sin laglott, d.v.s. hälften av dennes arvslott (7 kap, 1 och 3 §§ ärvdabalken). Ett testamente ska upprättas skriftligen och undertecknas av testamentsgivaren samt bestyrkas av två vittnen (se 10 kap. ärvdabalken). Med vänliga hälsningar
Rådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”