FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt17/02/2007

Särkullbarns rätt till laglott

Vi är gifta, men har inga gemensamma barn.Min maka har 2 barn, varav det ena avlidit.Den avlidne sonen har tre barn. Vi har i ett testamente skrivit att den som överlever den andra, har fri förfoganderätt över all kvarlåtenskap. Efter bådas död ska allt tillfalla makans bröstarvingar. Innebär detta att barn/barnbarn betraktas som särkullbarn och kan kräva få ut sitt arv om min maka avlider före mig?

Lawline svarar

Bröstarvingar som är barn till arvlåtaren men inte till dennes make definieras som särkullbarn. Din makas barn faller in under denna definition och är följaktligen att se som särkullbarn när arvet efter din maka skall fördelas. Oberoende av om ni har några gemensamma barn så kan särkullbarnen kräva att få ut sitt arv vid din makas död. Låt vara att storleken på deras arv kommer variera beroende på om det finns gemensamma barn eller ej. Detta kan ni dock delvis åtgärda genom ett testamente precis som ni gjort. I ert testamente kan ni dock inte testamentera bort särkullbarnens laglott. Reglerna om laglott regleras i ärvdabalkens sjunde kapitel (se http://www.lagen.nu/1958:637#K7 ). Både din makas levande barn samt den avlidne sonens barn är laglottsberättigade. Barnbarnens rätt till laglott följer av den så kallade istadarätten vilken innebär att om en arvinge är avliden träder dennes avkomlingar i den avlidnas ställe vad gäller rätten till arv. Särkullbarnens laglott utgör enligt 7 kap 1§ ÄB hälften av deras arvslott. Barnens arvslott i detta fall är hälften vardera av kvarlåtenskapen. Således kommer din makas barn ha rätt till en fjärdedel vardera av kvarlåtenskapen, av vilken barnen efter den avlidne sonen får dela på hans fjärdedel. Detta innebär att barnbarnens laglott utgör en tolftedel vardera av kvarlåtenskapen. För att sedan få ut laglotten krävs det även enligt 7 kap 3§ ÄB att de laglottsberättigade var och en för sig påkallar jämkning av testamentet, görs inte detta tillfaller kvarlåtenskapen dig i enlighet med testamentet. Det är även värt att observera att om någon av de laglottsberättigade skulle avstå från sin rätt att begära jämkning av testamentet så påverkar inte detta storleken på de övrigas laglotter. Sammanfattningsvis så betyder detta att du endast kan vara säker på att få hälften av din makas kvarlåtenskap vid hennes död. Vad du därutöver är berättigad till beror på i vilken utsträckning de laglottsberättigade arvingarna påkallar jämkning i testamentet enligt 7kap 3§ ÄB. Med vänlig hälsning,
Gabriel WestinRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000