Äktenskapsförord

2007-02-17 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Om jag har ett äktenskapsförord om att mitt bankkontos (ett nedskivet bankkonto) innehåll är enskild egendom spelar det någon roll om hur mycket pengar där finns och kan jag vara säker på att om min make går bort före mej ärver inte hans barn det?
SVAR
En makes egendom är giftorättsgods, vilken skall ingå i bodelningen vid en eventuell skilsmässa alternativt ena makens bortgång, under förutsättning att egendomen inte gjorts till enskild. Ett sätt att göra egendom enskild är att skriva ett äktenskapsförord. Så länge äktenskapsförordet uppfyller de krav som ställs på ett sådant enligt lagen spelar det ingen roll hur mycket egendom som gjorts till enskild genom äktenskapsförotrdet.
För att avkastning på egendomen skall vara enskild krävs att detta anges uttryckligen i äktenskapsförordet.
För att ett äktenskapsförord skall vara giltigt krävs att detta upprättas skriftligen, undertecknas av båda makarna samt registreras hos tingsrätten. Äktenskapsförordet är giltigt från den dag då det lämnas in till domstolen. Se Äktenskapsbalken kap 7 http://www.lagen.nu/1987:230#K7 .

Med vänlig hälsning

Susanne Sjölander
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3532)
2020-10-26 Vårdnad vid föräldrars bortgång
2020-10-26 Utvecklingen av kvinnans rättsliga ställning
2020-10-25 Får mitt barns förskola neka mig att använda ett smeknamn på mitt barn?
2020-10-25 Vad händer med sambons lån som tagits för utbyggnad om den sambon dör

Alla besvarade frågor (85450)