FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt16/02/2007

Äktenskapsförord

Om jag har ett äktenskapsförord om att mitt bankkontos (ett nedskivet bankkonto) innehåll är enskild egendom spelar det någon roll om hur mycket pengar där finns och kan jag vara säker på att om min make går bort före mej ärver inte hans barn det?

Lawline svarar

En makes egendom är giftorättsgods, vilken skall ingå i bodelningen vid en eventuell skilsmässa alternativt ena makens bortgång, under förutsättning att egendomen inte gjorts till enskild. Ett sätt att göra egendom enskild är att skriva ett äktenskapsförord. Så länge äktenskapsförordet uppfyller de krav som ställs på ett sådant enligt lagen spelar det ingen roll hur mycket egendom som gjorts till enskild genom äktenskapsförotrdet. För att avkastning på egendomen skall vara enskild krävs att detta anges uttryckligen i äktenskapsförordet. För att ett äktenskapsförord skall vara giltigt krävs att detta upprättas skriftligen, undertecknas av båda makarna samt registreras hos tingsrätten. Äktenskapsförordet är giltigt från den dag då det lämnas in till domstolen. Se Äktenskapsbalken kap 7 http://www.lagen.nu/1987:230#K7 . Med vänlig hälsning
Susanne SjölanderRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000