FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt20/02/2007

Frågor rörande förskott på arv

Hej! För ca 10 år sedan fick jag ett förskott på arv i form av fastighet. Mitt enda syskon var vid den tidpunkten inte intresserad. Det juridiska sköttes av banken. Min mors hälsotillstånd har succesivt försämrats. Kan hon ge mig ytterligare gåva i form av mark? Är det något ytterligare man bör tänka på för att förhindra osämja vid min mors bortgång?

Lawline svarar

Hej, Nej, det finns inga hinder mot att du erhåller ytterligare ett förskott på arvet. Bestämmelserna om förskott på arv finns i ärvdabalkens sjätte kapitel, se http://www.lagen.nu/1958:637#K6 I första paragrafen presumeras att gåvor till bröstarvingar skall utgöra arv om inte annat har föreskrivits eller ändå framgår av omstämdigheterna. Förskottet skall avräknas på din del av arvet. Värdet beräknas då som egendomens värde vid mottagandet, om det inte finns några omständigheter som gör att ett annat värde bör gälla. Arvslottens storlek bestäms sedan genom att man drar bort värdet av förskottet från arvslotten. På detta sätt kompenseras övriga arvtagare som ej fått ta del av förskottet. Värt att tänka på är att om det du mottagit som förskott på arv inte kan avräknas helt från din arvslott, är du skyldig att återbära överskottet om annat ej bestämts då förskottet gavs. På grund av bevissvårigheterna rekommenderar jag att en sådan eventuell överenskommelse bekräftas skriftligen. Med vänlig hälsning
Ingela HöggrenRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000