FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt20/02/2007

Frågor rörande förskott på arv

Hej! För ca 10 år sedan fick jag ett förskott på arv i form av fastighet. Mitt enda syskon var vid den tidpunkten inte intresserad. Det juridiska sköttes av banken. Min mors hälsotillstånd har succesivt försämrats. Kan hon ge mig ytterligare gåva i form av mark? Är det något ytterligare man bör tänka på för att förhindra osämja vid min mors bortgång?

Lawline svarar

Hej, Nej, det finns inga hinder mot att du erhåller ytterligare ett förskott på arvet. Bestämmelserna om förskott på arv finns i ärvdabalkens sjätte kapitel, se http://www.lagen.nu/1958:637#K6 I första paragrafen presumeras att gåvor till bröstarvingar skall utgöra arv om inte annat har föreskrivits eller ändå framgår av omstämdigheterna. Förskottet skall avräknas på din del av arvet. Värdet beräknas då som egendomens värde vid mottagandet, om det inte finns några omständigheter som gör att ett annat värde bör gälla. Arvslottens storlek bestäms sedan genom att man drar bort värdet av förskottet från arvslotten. På detta sätt kompenseras övriga arvtagare som ej fått ta del av förskottet. Värt att tänka på är att om det du mottagit som förskott på arv inte kan avräknas helt från din arvslott, är du skyldig att återbära överskottet om annat ej bestämts då förskottet gavs. På grund av bevissvårigheterna rekommenderar jag att en sådan eventuell överenskommelse bekräftas skriftligen. Med vänlig hälsning
Ingela HöggrenRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”