FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt07/02/2007

Särkullbarn arvlös?

Lisa är särkullbarn. Hennes mor var hemmafru och hon och hennes andre make ägde en bostadsrätt och en sommarstuga. Modern och styvfadern hade ytterligare 4 barn. Styvfadern gick bort för tio år sedan och Lisa ärvde inte någonting. Modern satt kvar i bostaden till sin död strax före jul 2006. Nu oroar sig Lisa för att halvsyskonen ska kunna få ärva bostadsrätten och hon blir arvlös. Går det för sig?

Lawline svarar

Hej! För regler om detta får man titta i ärvdabalken (ÄB), se http://www.lagen.nu/1958:637 . Lisa kan aldrig bli arvlös. Hon är hennes mors bröstarvinge och dessa har alltid rätt till en viss del av kavrlåtenskapen. De regler som skyddar en bröstarvinge från att bli arvlös är reglerna om laglott, vilka säger att en persons barn alltid har rätt att dela på minst hälften av personens kvarlåtenskap (se ÄB 7 kap 1 § och 2 kap 1 §). Dessa regler kan man alltså inte komma ifrån genom att upprätta testamente till förmån för någon annan etc. Lisas styvafar gick bort först. Det var riktigt att hon inte fick ut något arv efter honom eftersom bara hans egna barn var arvingar. Istället fick Lisas mor hela kvarlåtenskapen efter maken med fri förfoganderätt. Nu har som jag förstår det även Lisas mor gått bort och arvet ska då delas upp mellan de totalt fem barnen. Hur detta går till kan lättast illustreras med ett exempel: Antag att fadern hade en kvarlåtenskap värd 200.000, vilken modern förvaltat under de senaste åren, och att modern har en kvarlåtenskap som uppgår till ett värde av 100 000. Fadern har frya bröstarvingar och de får dåledes dela på arvet efter honom dvs. 200 000 / 4 = 50 000 kr var. Modern har fem barn dvs. fem bröstarvingar som får dela på hennes kavrlåtenskap: 100 000 / 5 = 20 000 kr var. Sammanlagt får alltså Lisas fyra halvsyskon 70 000 kr var och Lisa får 20 000 kr. (I exemplet har bortsetts från ev. testamenten). Lisas rätt till bostadsrätten som sådan är dock en helt annan fråga. Vilken egendom som tillfaller vem är något som syskonen får komma överens om själva eller med hjälp av utomstående. Hon har dock i vilket fall rätt till egendom motsvarande den som tilldelats henne enl. ovan.
Rådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000