FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt05/02/2007

ang barnets boende vid delad vårdnad

Hej! Jag undrar vad lagen om delat vårdnad säger angående varannan vecka? Min dotter har tidigare bott en vecka hos mig och en vecka hos sin far. Pga att jag i september bliv inlagd på sjukhus i ca tre månader säger nu hennes pappa att det inte är lämpligt för henne att bo hos mig varannan vecka! Jag anser att det är det, och jag undrar finns det några belägg för pappan att neka mig? tack på förhand Cia

Lawline svarar

Hej! Föräldrabalken 6:14a behandlar boendefrågan för barn som står under gemensam vårdnad av båda föräldrarna. (se www.lagen.se). Lagen lämnar det upp till vårdnadshavarna att komma överens om var barnet ska bo, t.ex. om man ska tillämpa varannan vecka, eller om barnet ska bo hos den ena föräldern i veckorna och hos den andra på helgerna o.s.v. Eftersom ni båda är vårdnadshavare kan ingen av er på egen hand bestämma var barnet ska bo utan ni måste komma överens. Pappan kan alltså inte neka varannan vecka och du kan inte kräva det. Problemet måste lösas gemensamt. Det finns tre olika sätt. Ni kan till att börja med försöka komma överens utan att blanda in någon annan. Når ni en överenskommelse är den visserligen inte rättsligt bindande men om båda följer den blir det inga problem. Om detta inte fungerar kan man få hjälp av socialtjänsten i er kommun att skriva ett avtal om barnet boende (se 5:3 socialtjänstlagen, och 6:14 a 2 st Föräldrabalken). Om man upprättar ett skriftligt avtal och får det godkänt av socialnämnden så är det rättsligt bindande. För att få till stånd ett avtal kan man genomföra samarbetsavtal tillsammans med socialtjänsten. Tingsrätten kan också utse en medlare som hjälper er att nå fram till ett avtal. Om inget av detta löser konflikten så kan man väcka talan mot den andre vårdnadshavaren om var barnet ska bo enligt 6:14a 1 st Föräldrabalken. Konsekvensen av att ha ett rättsligt bindande avtal eller en dom om barnets boende är att var och en av vårdnadshavarna kan kräva rättsligt att motparten följer avtalet, t.ex. genom att begära polishämtning av barnet om den andra parten inte följer avtalet. Hoppas att du har hjälp av mina svar mvh
Rådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000