FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt28/01/2007

Barnets rätt att komma till tals

6 kapitlet 2ap säger: "Hänsyn skall tas till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad" Vad innebär det? Min son är tolv år år och boende hos mig. Eftersom han snart fyller tolv har hans mor börjat sätta press på honom och säga att när man är tolv år får man bestämma själv om man vill bo hos mamma eller pappa. Av förklarliga skäl tycker han att det är jobbigt att snart fylla år eftersom han känner att han måste välja mellan oss. Han säger "mamma kanske tror att om jag får bestämma själv skall jag välja att bo hos henne"!!! Vad är praxis i fall som detta om det går till rättslig prövning?

Lawline svarar

Hejsan! Som jag har förstått din fråga så verkar ni ha gemensam vårdnad om er son, men att han bor hos dig. Och det verkar vara ett beslut som du och din sons mamma tagit gemensamt, utan att domstolen behövt förordna om boendet. Om man som föräldrar inte kommer fram till någon överenskommelse eller skulle bli oense efter ett tag, kan man vända sig till Tingsrätten för att få frågan rättsligt avgjord. Det skulle i så fall vara vid en sådan rättslig prövning som din sons vilja skulle kunna komma att beaktas. När det gäller barnets rätt att komma till tals vid ett sådant avgörande som rör dess boende gäller att hänsyn skall tas till barnets vilja, med beaktande av barnets ålder och mognad (6 kap. 2 a § Föräldrabalken http://www.lagen.nu/1949:381 ). Det finns dock ingen bestämmelse som säger att ett barn, som är tolv år gammalt, själv ska eller får bestämma hos vem av föräldrarna det skall bo. Tidigare var det dock fastslaget att vid tolv års ålder skulle barnets vilja beaktas av rätten och det kanske är de riktlinjerna din sons mamma tänker på. Nu har dock riksdagen beslutat om nya regler som är tänkta att stärka barnperspektivet i alla beslut om boende, vårdnad och umgänge. De nya reglerna trädde i kraft den 1 juli 2006. Genom dessa nya regler har tolv års gränsen tagits bort. Man menade att barn har olika mognadsgrad och förutsättningar, och att det, i varje enskilt fall, måste göras en bedömning av om det är lämpligt att tala med barnet och vilken betydelse hans eller hennes inställning skall tillmätas. Detta medför t.ex. att även yngre barns vilja numera kan beaktas. Skulle det prövas i domstol kommer man alltså att göra en bedömning om det är lämpligt att beakta er sons vilja vid avgörandet. Tittar man på äldre praxis så hade en tolvårings vilja troligtvis beaktats, såvida han inte haft en lägre mognadsgrad än andra tolvåringar. I NJA 1995:398 har man t.ex. dömt helt i överrensstämmelse med en 13-årings vilja. Men det görs, som sagt, en bedömning i ert specifika fall där man tar beslut om det är lämpligt att fästa avseende på er sons vilja. Med vänlig hälsning
Rådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000