FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt05/02/2007

Ange vårdnadshavare om båda föräldrar dör

Hej! Jag och min sambo väntar vårt första barn och undrar om man kan testamentera vårdnaden av vårt barn till våra närmsta vänner. Jag har mycket dålig kontakt med mina föräldrar, vilka jag anser är olämpliga som vårdare av barn och min sambos föräldrar har avlidit. Vi vill garantera att, om vi båda skulle omkomma, mina föräldrar INTE får vårdnaden av vårt barn. Hur gör vi detta?

Lawline svarar

Hej Om ni båda skulle avlida ska domstolen förordna en eller två vårdnadshavare. Om det har framförts önskemål om vem man skulle vilja ha som vårdnadshavare ska domstolen följa detta önskemål om det inte föreligger hinder emot detta. Ifall den tilltänkta vårdnadshavaren anses som olämplig ska domstolen inte förordna en sådan vårdnadshavare, se 6 kap. 10 a § fjärde stycket FB (http://www.lagen.nu/1949:381#K6 ). Ni kan alltså ange era önskemål för omgivningen och även för att säkerställa att önskemålet uppfattas skriva in det i ert testamente. Vänligen,
Anna BergmanRådgivare