FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt30/01/2007

Arvsrätt för barn i samboförhållande - skogsfastighet

Jag är sambo sedan många år tillbaka. Vi äger ett hus gemensamt där vi stadigvarande bor. Vi har två gemensamma barn och ett särkullbarn. Om jag får en del av en skogsfastighet i gåva av min far. Hur säkerställer jag att endast mina biologiska barn får ärva den efter mig? Finns det några fallgropar?

Lawline svarar

Hej! Till att börja med kan nämnas att sambor inte ärver varandra. I ert fall är det alltså bara barnen som kommer att ärva, 2 kap. 1 § ärvdabalken (1958:637), ÄB. Lagen hittar du www.lagen.se. Det barn som inte är ert gemensamma kommer alltså inte på något sätt att ärva dig. Den enda möjligheten för ”särkullbarnet” att få del av egendomen är ifall den aktuella egendomen först tillkommit din sambo genom bodelning. När en av makarna avlider eller när samboförhållandet på annat sätt upphör skall en bodelning nämligen mellan samborna, 2 § 3 p. och 8 § sambolagen (2003:376), SamboL. Lagen hittar du www.lagen.se. I denna bodelning skall endast samboegendom ingå, 12, 13 och 14 §§ SamboL. I samboegendomen ingår bostad och bohag som förvärvats för sambornas gemensamma användning, 3 § SamboL. En skogsfastighet torde alltså normalt inte anses utgöra samboegendom, se 5, 6 7 §§ SamboL för definition av bostad och bohag. För säkerhets skull kan dock din far villkora gåvan som din enskilda enligt 4 § 1 p. SamboL och då kommer den med säkerhet inte ingå i en bodelning mellan dig och din sambo. Lycka till! Med vänlig hälsning Lova Unge
Rådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000