FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt28/01/2007

Bodelning enligt sambolagen, tillbyggnad av hus

Har jag rätt till hälften av vad en tillbyggnad är värd vid en separation? Befintligt hus på 50 kvm, 1 rum o kök, toa ägs av honom. Vi blir sambo jag flyttar in till honom. Vi får barn och måste bygga till med 4 rum o badrum på 80 kvm. Vi ritar o bygger det själva. Han står fortfarande som ägare på hela byggnaden efter den blir klar.

Lawline svarar

Hej! Tillämplig lag är sambolagen (2003:376), SamboL. Lagen hittar du http://lagen.nu/2003:376. Enligt 3 § SamboL är huvudregeln att sambors gemensamma bostad och bohag utgör s.k. samboegendom, förutsatt att den införskaffats för gemensam användning. Av 5 § 1 p. SamboL framgår att såväl tillbyggnaden som den ursprungliga byggnaden är att betrakta som sambornas gemensamma bostad. beträffande den ursprungliga byggnaden kan konstateras att den inte är införskaffad för gemensam användning, vilket innebär att den inte är att betrakta som samboegendom enligt 3 § SamboL. Motsatsen gäller för tillbyggnaden, varför den skall anses utgöra samboegendom. När samboförhållandet upphör, förutsatt att inte äktenskap ingås, skall bodelning på begäran av någon eller båda parterna göras med hänsyn till egendomsförhållandena vid dagen för samboförhållandets upphörande, enligt 8 § 1 st. SamboL. En sådan begäran om bodelning skall göras senast inom ett år efter samboförhållandets upphörande, 8 § 2 st. SamboL. Först skall andelarna i samboegendomen beräknas och skulder dras av från respektive sambos andel i gemsomen, se 12-13 §§ SamboL Därefter skall egendomen läggas samman och delas lika mellan samborna, 14 § SamboL. Egendomen skall enligt 16 § SamboL delas upp på lotter och den som är bäst behövande av bostad och bohag kan i vissa fall få den avräknad på sin lott. Tillbyggnaden bör alltså betraktas som samboegendom och delas som vanligt. Jag ser inte varför andra regler skulle gälla enbart för att det är en tillbyggnad. Däremot kan det bli lite problematiskt rent praktiskt, men det är en annan fråga. Att huset står skrivet på honom torde i detta sammanhang inte ha någon betydelse.
Rådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000