FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt31/01/2007

Vad ska legat utges som?

Vi är tre delägare i ett dödsbo där tillgångarna består till största delen av fonder. Två legatarier ska tillsammans få 500.000 kr. Min fråga är ska de ha beloppet i kontanter eller kan de erhålla fondandelar som motsvarar beloppet?

Lawline svarar

Hej, Frågor som rör arv och testamente regleras i Ärvdabalken (ÄB), se http://www.lagen.nu/1958:637 . Denna har några år på nacken och det kan därför ibland vara svårt att utläsa vad den får för verkningar i praktiken. Om det råder tveksamhet om legatet ska utges som kontanter eller som fonder (dvs. en "sak") måste testamentet tolkas. När detta görs har man hela tiden testatorns vilja som utgångspunkt, se ÄB 11 kap 1 §. Om jag antar att det i testamentet står att legatarierna ska erhålla 500 000 kr var borde detta tyda på just att summan ska utges i kontanter. Det är dock svårt att svgöra frågan utan att veta exakt vad som står i det aktuella testamentet. Allmänt om legat kan även sägas att detta enl ÄB 11 kap 2 § ska utges till legatarierna innan boet skiftas och så snart det kan ske, ÄB 23 kap 1 §. Det är t.o.m. så att ränta ska utgå om det dröjer mer än 4 månader från det att testatorn avlider tills dess att legatet utges. Jag hoppas att mitt svar har klargjort rättsläget något. Om något är oklart vad gäller arvskiftet etc. rekommenderar jag dock att man kontaktar en jurist som praktiserar familjerätt.
Rådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000