FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt17/01/2007

Samboegendom

Jag har flyttat in hos min kille som har en bostadsrätt som han har köpt själv. Hur lyder lagen om vi flyttar i sär om ett år ? Skall man dela på allt eller på det man köpt tillsammans?

Lawline svarar

Hej! När ett samboförhållande upphör, av annan anledning än att samborna ingår äktenskap med varandra, ska samboegendom fördelas genom bodelning. Detta gäller dock endast om någon av samborna begär att bodelning ska ske (8 § sambolagen). Till samboegendom räknas endast bostad och bohag som förvärvats för gemensamt användning (3 § sambolagen). Vad en sambo har förvärvat före samlevnaden anses normalt inte ha förvärvats för sådan gemensam användning. Endast om förvärvet har skett i nära anslutning till att samlevnaden inleddes, och avsikten varit att egendomen ska användas gemensamt, kan denna egendom eventuellt anses utgöra samboegendom. I Ert fall kommer bostadsrätten med stor sannolikhet inte att ingå i en eventuell bodelning, utan anses utgöra Din sambos enskilda egendom. Tilläggas bör att Ni genom ett samboavtal kan avtala bort sambolagens regler om vad som ska anses utgöra samboegendom (9 § sambolagen). På detta sätt har Ni möjlighet att själva reglera vad som ska, eller inte ska, ingå i bodelningen. Med vänliga hälsningar,
Rådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000