FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt16/01/2007

Halvsyskons arvsrätt

Hej, Vi är två syskon som har ett äldre halvsyskon på vår mammas sida. Mamma är avliden. När vår far dör antar jag att hon inte kommer att ärva honom. Men om vi syskon avlider, utan att ha några efterlevande barn, kommer då vårt halvsyskon att ärva oss?

Lawline svarar

Hej, Jag utgår från att er halvsyster fick ut sitt arv när er mor dog. Det är då riktigt att er halvsyster inte kommer att ärva något av er far, eftersom hon inte är släkt med honom. Den första arvsklassen är bröstarvingar, dvs. ens barn. Om bröstarvingar saknas tillfaller er kvarlåtenskap era föräldrar, se 2 kap. 2 § ärvdabalken (ÄB). Er far, om han fortfarande är i livet, erhåller då hälften av arvet och andra hälften, som skulle tillfallit er mor om hon varit i livet, delas på era syskon. Eftersom er halvsyster i sådana fall är det enda syskonet som lever får hon hela arvet från moderns sida. Halvsyskon får alltså del i det arvet som skulle ha tillfallit dennes förälder. Finns inte helsyskon och är båda föräldrarna döda får er halvsyster hela arvet, vilket stadgas i 2 kap. 2 § 3 st. ÄB. Om ni inte vill att er halvsyster skall ärva er är det möjligt att genom testamente frångå denna arvsordning. Ärvdabalken hittar du http://www.lagen.nu/1958:637
Kristina LindRådgivare
Hittade du inte det du sökte?