FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt16/11/2005

Homosexuellas rätt till adoption

Var står det i lagen om homosexuella får adoptera?

Lawline svarar

Hej! Det står ingenstans uttryckligen i lagen att homosexuella får adoptera utan vi måste då titta på flera olika lagar. Allmänna bestämmelser om adoption finns i 4 kap Föräldrabalken och den lagen hittar du http://lagen.nu/1949:381 . I lagen om registrerat partnerskap står det i 3 kap 1§ att samma rättsverkningar gäller för partnerskap som för äktenskap och därigenom ges homosexuella par rätt att prövas för adoption. Förut fanns där ett undantag i 2 § där det stod att rätten att prövas för adoption inte omfattade registrerade partners. Partnerskapslagen hittar du http://lagen.nu/1994:1117 .
Rådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000