Homosexuellas rätt till adoption

2005-11-17 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Var står det i lagen om homosexuella får adoptera?
SVAR
Hej!

Det står ingenstans uttryckligen i lagen att homosexuella får adoptera utan vi måste då titta på flera olika lagar. Allmänna bestämmelser om adoption finns i 4 kap Föräldrabalken och den lagen hittar du här . I lagen om registrerat partnerskap står det i 3 kap 1§ att samma rättsverkningar gäller för partnerskap som för äktenskap och därigenom ges homosexuella par rätt att prövas för adoption. Förut fanns där ett undantag i 2 § där det stod att rätten att prövas för adoption inte omfattade registrerade partners. Partnerskapslagen hittar du här .
Eva Olofsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll