FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt05/01/2007

Beskattning av gåva

En penninggåva på 25000 kr har givits av dödsbodelägarna för som skrivet "en betydande arbets o hjälpinsats under de sista två levnadsåren för den nu avlidne NN". NN avled under sept 2006, och pengarna överlämnades i början av dec 2006. Blir det någon gåvoskatt eller blir det någon annan skatt eller avgift för dödsboet eller att tänka på?

Lawline svarar

Det blir ingen gåvoskatt. Arvs- och gåvoskatten avskaffades i Sverige för några år sedan. Det skulle ev. kunna ses som inkomst av tjänst och därmed ska pengarna enligt 10 kap. 1 § inkomstskattelagen, se http://www.lagen.nu/1999:1229, beskattas. Avgörande är om de 25 000 kr. är att anse som en gåva eller inte. Gåvor är nämligen enligt 8 kap. 2 § undantagna från beskattning. För att det ska ses som en gåva krävs det att förmögenhetsöverföringen skett frivilligt och att överföringen till gåvotagaren skett med gåvoavsikt. I ditt fall är det troligvis att se som en gåva och därmed blir det ingen beskattning.
Michael WittingRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000