FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt28/12/2006

Begravningskostnaders förhållande till skuld hos 3:e man

Prioriterade kostnader vid dödsfall. Min pappas dödsbo har endast tillgångar som täcker begravningskostnaden, det finns dock kvar en kreditförlust på banken, banken står på sig och ska dra av skulden men då blir det inte kvar pengar till begravningskostnaden. Detta är fel har jag förstått efter att ha pratat med begravningsbyrån, begravningskostnader ska alltid gå i första hand. Hur ska jag gå till väga? Finns det någon lag som visar svart på vitt vad som gäller?

Lawline svarar

Hej! Du har rätt i Ditt påstående. Detta framgår av 20 kap 8a § ÄB, se http://www.lagen.nu/1958:637. Kostnaderna avser begravningskostnader och andra kostnader kopplade till dödsfallet. Detta förutsätter i princip att Din pappa var ogift och att det i boet inte finns fasta tillgångar eller tomträtter. Var han inte det skall andelen i hans frus giftorättsgods tas med i beräkningen. Här framgår också att om tillgångarna inte räcker till annat än dessa kostnader behöver en bouppteckning inte göras om dödsboanmälan görs till skatteverket av socialnämnden. Banken har dock rätt att kräva att bouppteckning görs då de har intresse i boet. Enligt förarbetena till Ärvdabalken framgår det vidare att den som begärt bouppteckning även skall stå som ”garant” för att bouppteckningskostnaderna täcks. I utsökningsbalkens 5 kap 6 § http://www.lagen.nu/1981:774 står även att om pengar upp till ett basbelopp (år 2006 ca 40000 SEK) särskilt avsatts för begravning av till exempel en arbetsgivare får dessa pengar inte utmätas. Har ni fått ut sådana pengar är det dock viktigt att inte blanda dem på ett konto med andra tillgångar. Med vänlig hälsning,
Rådgivare