FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt01/10/2007

Full äganderätt eller fri förfoganderätt?

Hej. Om det INTE finns testamente, och dödsfall sker, erhåller dödsbodelägarna kvalåtenskapen med full äganderätt eller med fri förfoganderätt?

Lawline svarar

Hej! Ärvdabalken (ÄB http://www.lagen.nu/1958:637) är tillämplig. Huruvida en dödsbodelägare erhåller kvarlåtenskap med full äganderätt eller med fri förfoganderätt beror på vem det är som ärver. Den avlidnes barn, bröstarvingarna, ärver med full äganderätt. En efterlevande make ärver kvarlåtenskap framför gemensamma barn och övriga släktingar (dock inte framför särkullbarn, se 3 kap 1 § ÄB). Den efterlevande maken innehar dock denna egendom med fri förfoganderätt, vilket innebär att de gemensamma barnen (eller den först avlidnes föräldrar och syskon om inga bröstarvingar finns) har efterarvsrätt vid den efterlevande makens död (3 kap 2 § ÄB). Fri förfoganderätt innebär att den efterlevande maken inte kan förordna över den kvotdel av förmögenhetsmassan som innehas med fri förfoganderätt genom testamente eller förmånstagarförordnanden. Bortsett från detta kan den efterlevande maken dock förfoga fritt över egendomen, exempelvis genom att förbruka kapital, avyttra eller ge bort egendom. Sådan egendom man ärver som efterlevande make erhålls alltså normalt med fri förfoganderätt, och övriga släktingar har rätt till efterarv. Ett undantag är dock arvingar i tredje arvsklassen (alltså mor- och farföräldrar samt t ex mostrar och fastrar) som inte har rätt till efterarv. En efterlevande make ärver således kvarlåtenskapen framför dessa släktingar med full äganderätt. De nämnda reglerna kan dock sättas ur spel genom testamente, men detta verkar inte vara aktuellt enligt din fråga. Hoppas att du har fått svar på din fråga! Vänliga hälsningar,
Rebecka BoholmRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”