FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt28/12/2006

Hur länge är man ett barn enligt lagen?

Hur länge är man ett barn enligt lagen?

Lawline svarar

Det är lite svårt att veta vad du är ute efter att få reda på. Det finns flera lagar som berör barn och ungdomar. Jag tar upp reglerna i de tre som jag tycker är viktigast och som jag tror handlar om det som du vill veta. Föräldrabalken (FB) hittar du http://www.lagen.nu/1949:381 Den kanske mest centrala regeln är den i 9 kap. 1 § FB där det framgår att den som är under arton år är omyndig och inte själv får bestämma över sina pengar eller ingå avtal med andra. Enligt 3 § samma kapitel får man dock bestämma över pengar som man tjänat själv efter att man fyllt sexton år. 7 § stadgar att om en underårig ingår avtal, t.ex. köper något dyrt, utan samtycke av vårdnadshavarna (oftast föräldrarna) så kan köpet ogiltigförklaras så att det köpta ska lämnas tillbaka. Skadeståndslagen SkL hittar du http://www.lagen.nu/1972:207 Skadeståndslagen reglerar hur man ska betala skadestånd när man vållat någon annan skada. Om det är någon under arton år som vållat skadan kan man enligt 2 kap. 4 § döma honom/henne att betala lägre skadestånd med hänsyn till att man är så ung. Brottsbalken hittar du http://www.lagen.nu/1962:700 Enligt 1 kap. 6 § får man inte dömas till något straff för brott som man begår innan man fyllt femton år. Det är det som brukar kallas för att vara straffmyndig. Enligt 6 kap. 4 § är det olagligt att ha sex med barn som är under femton år. Det finns som sagt fler regler som behandlar unga personer och om det var något annat du undrade får du gärna höra av dig igen. Mvh
Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000