Kvarsittningsrätt, låsbyte, egenmäktigt förfarande?

Hej Min fru har flyttat ifrån vår gemensamma bostad och jag har tilldelats kvarsittningsrätt till dess bodelning är klar. Min fråga är: Får jag byta lås på vår gemensamma bostad eller är det brottsligt, typ egenmäktigt förfarande? Tack

Lawline svarar

Hej, tack för din fråga.

Regler om kvarsittningsrätt återfinner du i äktenskapsbalkens (ÄktB) 14:7; https://lagen.nu/1987:230#A4. Beträffande ett förordnande om kvarsittningsrätt framgår av första stycket punkt 1 att rättigheten avser den gemensamma bostaden (se 7:4 st. 1) och att förordnandet gäller längst för tiden till dess att bodelning har skett.

I samband med ett beslut om kvarsittningsrätt, kan även ett makar förbjudas att besöka varandra. I fall ett sådant beslut fattats har make inte rätt att besöka den gemensamma bostaden under tiden som kvarsittningsrätten kvarstår.

Av 14:8 andra stycket följer att den make som inte har fått kvarsittningsrätten och är skyldig att genast avflytta omedelbart kan avhysas från den gemensamma bostaden (ÄktB prop. s. 210). Härvid är bestämmelserna i UB 16:1 tillämpliga.

Att byta lås kan ses som egenmäktigt förfarande om man olovligen rubbar makes besittning. Bestämmelsen återfinns i 8:8 brottsbalken (BrB); https://lagen.nu/1962%3A700 och straffet är böter eller fängelse i högst sex månader.

Då jag inte vet mer om din situation kan jag inte ge ett svar på rak arm, men jag kan dock rekommendera att du närmare studerar beslutet om kvarsittningsrätten.

Lycka till  

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Äktenskapsskillnad? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000