Hur minska särkullbarns arvsrätt?

Hej ! Kan man i ett testamente skriva att man önskar att den efterlevande maken ärver all egendom med full äganderätt ? Två gemensamma barn finns och maken har två särkullbarn . Kan den efterlevande maken genom att skriva nytt testamente påverka fördelningen till respektive barn ? Vi önskar helst göra särkullbarnen arvlösa eller ge dem så lite som möjligt pga. att de redan ärvt mycket större tillgångar än det är fråga om i detta fallet . Hur skriver vi på bästa sätt ?

Lawline svarar

Hej!

Oavsett hur ni gör så kommer särkullbarnen ha rätt till sina laglotter och de har rätt att få ut dessa när deras far går bort. Om den efterlevande sedan äger resten av arvet med full äganderätt eller fri förfoganderätt spelar således ingen roll för detta. För att minska särkullbarnens arv kan ni lika gärna skriva ett testamente med innebörden att du och din man ärver varandra och när ni båda gått bort så ska era gemensamma barn ärva er med lika stor del vardera samt att särkullbarnen endast ska ha rätt att få ut sina laglotter. Om din man går bort först kommer nämligen det först göras en bodelning er emellan där du får hälften och hälften blir arv efter honom (om inte äktenskapsförord eller enskild egendom finns som leder till annat resultat). Arvet efter honom "delas" sedan i 4 delar (1 för varje barn). Om ni har testamente där det anges att särkullbarnen endast ska få ut sina laglotter och inte sina arvslotter så kommer de sedan få ut hälften av sin fjärdedel av arvet efter din man, dvs. 1/8 vardera av arvet efter din man. Resterande kommer i enlighet med testamentet bli ditt och när du går bort kommer arvet delas mellan era två gemensamma (dina enda) barn. Särkullbarnen får således endast rät till 1/8 vardera av makens arv.

Om du går bort först kommer din man ärva allt i och med att dina enda barn är era gemensamma. När han sedan går bort kommer de 50 % av din mans egendom som är hänförligt till arvet efter dig fördelas lika mellan era två barn. Resterande kommer fördelas på samma sätt som ovan om testamente finns som begränsar särkullbarnens arvsrätt till deras laglotter, dvs. de kommer få 1/8 var av den halva av egendomen som hänför sig till arvet efter din make. resten delas mellan era gemensamma barn.

Det ni kan göra är således att skriva ett testamente som begränsar särkullbarnens arvsrätt till att endast omfatta deras laglotter. Något mer än så går inte att begränsa deras arvsrätt och detta oavsett om ni ärver varandra med full äganderätt eller fri förfoganderätt då särkullbarnen kan kräva ut sitt arv direkt efter det att deras far gått bort och då även begära jämkning av testamentet om så krävs enligt 3 kap 1 § samt 7 kap. 1 och 3 §§ ärvdabalken. Det enda ni kan åstadkomma med ett testamente är således att minska särkullbarnens arvsrätt från 1/4 av arvet efter din man till 1/8. Sedan har särkullbarnen alla möjligheter att få ut detta direkt när deras far dör även om detta är före dig. De har möjligheten att avstå sitt arv och vänta med det tills efter det att även du gått bort enligt 3 kap. 9 § ärvdabalken, men detta är frivilligt.

Lycka till!

Vänligen,

Fanny OlssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”