Fördelning av kvarlåtenskap

Hej Min fråga är hur delas arvet upp det finns inga äktenskapsförord eller testamente. Maken avlider och efterlämnar sig maka och två gemensamma barn och ett särkullbarn.

Lawline svarar

Hej, tack för din fråga!

När en make avlider sker i första hand en bodelning mellan makarna. En bodelning innebär att all den egendom som utgör giftorättsgods delas lika, efter att eventuella skulder har dragits av. Den del som tillfaller den make som har avlidit utgör dennes kvarlåtenskap som sedan ska delas ut till arvingarna.

När en gift person avlider så tillfaller arvet i första hand den efterlevande maken. Om det finns gemensamma barn får dessa istället en rätt till efterarv, vilket innebär att de ärver först när den efterlevande maken avlider. Om det endast finns gemensamma barn innebär detta att den efterlevande maken ärver allt.  

Efterlämnar maken ett särkullbarn har däremot detta barn rätt att få ut sin del av arvet direkt. Ett särkullbarn kan, till förmån för den efterlevande maken, avsäga sig rätten till att få ut sitt arv direkt. Den efterlevande maken kommer i en sådan situation att ärva allt och särkullbarnet kommer, precis som de gemensamma barnen, att ärva först när den efterlevande maken avlider. Om ett särkullbarn inte avsäger sig sin rätt till arvet har detta barn alltid rätt att få ut sitt arv direkt vid sin förälders bortgång. Särkullbarnet kommer i en sådan situation att ärva 1/3 av kvarlåtenskapen och den efterlevande maken kommer att ärva 2/3 (då det i er situation rör sig om två gemensamma barn).

Med vänlig hälsning
Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”