FrågaFAMILJERÄTTBodelning28/04/2013

Avdrag för studieskuld vid bodelning

Hej jag undrar om jag har rätt att dra av min studieskuld från mitt giftorättsgods? Jag har en försäkring som fallit ut i mitt namn som jag vill behålla. Hälsningar

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!


Reglerna om bodelning finns i äktenskapsbalken (ÄktB), se https://lagen.nu/1987:230. Bodelning ska göras när äktenskapet upplöses på grund av äktenskapsskillnad eller att ena maken avlider, se 1 kap 5 § och 9 kap 1 § 1 st. ÄktB. Bodelning kan även ske under äktenskapet om båda makarna är överens om detta, se 9 kap 1 § 2 st. ÄktB.

I bodelningen ska makarnas giftorättsgods ingå, vilket är all egendom som inte gjorts till enskild egendom, se vidare 10 kap 1 § och 7 kap 1-2 §§ ÄktB. Giftorättsgodset ska läggas samman och delas lika mellan makarna. Innan så sker får dock vardera make avräkna egendom från sitt giftorättsgods för att täcka sina eventuella skulder, se 11 kap 1-3 §§ ÄktB. Huvudregeln är alltså att du ska kunna göra avdrag för din studieskuld. 

Om din studieskuld är hög skulle kunna innebära att din make, vid hälftendelningen av giftorättsgodset, måste lämna egendom till dig. Om så skulle ske och det skulle leda till ett oskäligt bodelningsreslutat kan reglerna om jämkning av bodelning bli aktuella, se 12 kap 1 § ÄktB.


Med vänlig hälsning,


Linda OlssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?