FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt18/12/2006

Adoption

Hej! Jag vill adoptera min sambos son. dom är båda födda i ett EU-land, och pojkens biologiska pappa har inget intresse av att ha kontat med sin son. kan jag adoptera utan hans ev. samtycke, eller måste det till en process, och i så fall, i vilket land?

Lawline svarar

I enlighet med svensk lagstiftning måste man vara gift för att få adoptera sin partners barn. I Föräldrabalkens 4 kap. om adoption anges att barn under 18 år inte får adopteras utan föräldrarnas samtycke (FB 4:5 a: http://www.lagen.nu/1949:381). Den som vill adoptera sin makes barn behöver alltså samtycke från den andra föräldern. Om denna förälder är utan del i vårdnaden eller befinner sig på okänd ort behöver dennes samtycke inte inhämtas, istället är det den särskilt förordnade vårdnadshavaren till barnet som skall lämna sitt godkännande. Ansökan om adoption upptages av svensk domstol om den sökande, adoptanten, är svensk medborgare alt har sin hemvist här i landet (se Lag (1971:796) om internationella rättsförhållanden rörande adoption 1 § http://www.lagen.nu/1971:796). Ansökan om adoption prövas i sådant fall enligt svensk lag (se Lag (1971:796) om internationella rättsförhållanden rörande adoption 2 § http://www.lagen.nu/1971:796). Rätten i den ort där adoptanten har sin hemvist är laga domstol i ärendet. Finns ej sådan behörig domstol upptages ärendet av Stockholms tingsrätt ( FB 4:9 http://www.lagen.nu/1949:381). Lycka till! Med vänlig hälsning
Lisa SwansonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”