FrågaFAMILJERÄTTBodelning21/04/2013

Värdering av fastighet i bodelning

Hej. Vi skall skiljas och min man skall ta över huset och köpa ut mig. Vi har delat i stort allt men hur räknar man ut hur mycket han skall köpa ut mig för? Drar man av hela lånet eller hur mycket vi köpte huset för när man räknar ut värdet? Här är siffrorna vi har: Köpte huset för: 905 000 kr Huset värderat till: 1 750 000 kr Mäklar arvode 3.25 %: 56 875 kr Uppskov av skatt från tidigare försäljning: 173 388 kr Lån på huset idag: 1 083 840 kr Tacksam för hjälp.

Lawline svarar

Hej!

Egendom ska som huvudregel värderas enligt sitt marknadsvärde vid bodelning. Avdrag ska dock göras med latent skatteskuld, beräknad försäljningskostnad och eventuell uppskovsskatt, för att bättre spegla vad fastigheten är värd för den make som erhåller den. 

Den latenta skatten dras av även om någon försäljning av fastigheten inte kan förutses. Om ni vet att fastigheten snart kommer säljas görs en skälighetsbedömning då man räknar ut ungefär hur mycket skatt personen som säljer fastigheten kommer få betala. Annars räknar man ut hur mycket man idag skulle få skatta om fastigheten såldes (alltså även om det inte finns några planer på att sälja fastigheten). Hur stor den latenta skatten blir kan skilja sig beroende på vem som övertar fastigheten, då hänsyn görs till eventuella skatteavdrag och liknande.

Den latenta skatten är 22 % av kapitalvinsten, vilken räknas ut enligt följande (se 44:13-14 Inkomstskattelagen):
Försäljningspris (1 750 000)
- Försäljningskostnader (56 875)
- Inköpspris (905 000)
- Förbättringskostnader, dvs. ev. renoveringskostnader. (?)

Fastighetens värde räknas sedan ut enligt följande:
Marknadsvärde (1 750 000)
- Latent skatt (se ovan)
- Uppskovsskatt (173 388)
- Försäljningskostnader (56 875)

När fastighetens värde har räknats ut görs en skuldavräkning (dra av 1 083 840 kr), 11:2 Äktenskapsbalken.

Tilläggas kan att om du och din make är överens så kan ni själva välja vilket värde som ska åsättas fastigheten, då det råder avtalsfrihet mellan er när ni avtalar om er bodelning. Avtalsfriheten är dock inskränkt om någon av er har mer skulder än tillgångar, då ni inte till skada för den skuldsatte makens borgenärer får åsätta fastigheten ett felaktigt värde, se 13:1 Äktenskapsbalken.

Äktenskapsbalken hittar du https://lagen.nu/1987:230.

Vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000