FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder14/04/2013

Påföljd för uppsåtligt eller vårdlöst bidragsbrott

Hej Jag har fått en kallelse till polisen för förhör ang bidragsbrott. Jag fick av misstag ut en betalning på 8 400:- från A-kassan då jag hade börjat studera fast på deltid, jag har inte haft några andra ersättningar under denna tiden och är ostraffad sen tidigare. Vad kan jag få för straff?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga,
För bidragsbrott av normalgraden kan dömas till fängelse i högst två år. För ringa brott gäller en straffskala från böter till fängelse i högst sex månader. För detta krävs dock att du med uppsåt erhållit ersättning trots att du visste att du inte haft rätt till det. 

Om det är så att du har varit grovt vårdslös och till exempel slarvat med att lämna in nya uppgifter om ändrade förhållanden, så kan du dömas för vårdslöst bidragsbrott till böter eller fängelse i högst ett år. Enligt lagen döms du dock inte till ansvar om beloppet är lågt och om gärningen med hänsyn till övriga omständigheter är mindre allvarlig.

Eftersom jag inte har alla detaljer är det svårt att göra en mer exakt bedömning av vad ett eventuellt brott skulle rubriceras som. Eftersom du inte är straffad tidigare så är fängelse dock inte aktuellt. Skulle du dömas för bidragsbrott av normalgraden så är det främst villkorlig dom och/eller böter som blir aktuellt. För ringa brott så blir det antagligen fråga om böter eftersom du inte är straffad tidigare. Detsamma gäller vårdslöst bidragsbrott. Är det inte grovt vårdslöst så kommer du inte att dömas till ansvar alls.  

Vänligen,

Kim Dohm-HansenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Påföljder? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo