FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt15/12/2006

Arv efter avliden make

Har en barnlös avliden farbror vars fru avled före honom. Min farbror hade tre syskon och hans fru hade ett syskon. Är arvsordningen den att halva kvarlåtenskapen delas mellan min farbrors syskon och deras efterlevande och den andra hälften av kvarlåtenskapen delas mellan min farbrors frus syskon och dennes efterlevande.

Lawline svarar

Förutsatt att ingen egendom är testamenterad gäller följande; Eftersom det var din farbrors fru som avled först tillföll kvarlåtenskapen efter henne din farbror. Han ärvde alltså sin fru, se ärvdabalken 3 kap. 1 § 1 st. http://lagen.nu/1958:637. När så din farbror avlidit har fruns syskon, förutsatt att någon arvsgrupp med bättre rätt inte finns, rätt till hälften av boet efter din farbror. Detta stadgas i ärvdabalken 3 kap. 2 § 1 st. och kallas sekundosuccession. Den andra hälften av kvarlåtenskapen efter din farbror fördelas utifrån ordningen i 2 kap. ärvdabalken. Om det endast finns syskon och syskonbarn i livet på farbroderns sida fördelas kvarlåtenskapen jämnt på antalet ursprungliga syskon. Om ett syskon avlidit träder då dennes barn i dess ställe och får i sin tur dela lika på det arv som skulle ha tillfallit syskonet, se ärvdabalken 2 kap. 2 § 2 st. Detta kallas istadarätt. Med vänlig hälsning
Rasmus FahlénRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000