Skyldighet att betala sambos skulder?

2006-12-20 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Jag undrar över en sak som gäller ekonomi. Jag var sambo med en man i sju år och vi fick två barn innan vi separerade. Han hade ett äktenskap bakom sig med två barn på nu 12 och 15 år vilka han betalar underhåll för. De bor hos sin mamma på annan ort. Vi skaffade varsin hyreslägenhet och fortsatte att träffas efter det. Vi hade gemensam vårdnad om våra gemensamma barn,och jag överlät ett barnbidrag till honom. Inom ett år efter separationen beslöt vi att flytta samman igen och har nu bott ihop i drygt ett år. Min sambo har stora skulder och finns registrerad hos kronofogden. Detta innebär att jag betalar flest utgifter. Han betalar bil, telefon och el. Hemförsäkring har han genom sitt fackförbund. Bilen vill han inte numer att jag också ska stå skriven på vilket jag gjorde innan vi separerade. I övrigt fungerar det så att jag betalar övriga utgifter som hyra, bensin, barnomsorg, mat, buss, kläder, hygienartiklar, hushållsartiklar. etc. Presenter i familjen betalar jag även till hans två barn sedan tidigare. Han säger nu att jag enligt sambolagen är skyldig att betala en viss procent utifån min inkomst varje månad för att hjälpa honom att betala sina skulder. Är det så? Är det något annat beträffande sambolagen och ekonomi jag borde känna till?
SVAR
Hej!Att vara sambo innebär rent ekonomiskt enligt sambolagen att viss egendom, sk samboegendom, delas lika mellan samborna om samboförhållandet tar slut. Alla andra tillgångar behåller var och en själv. Genom att skriva ett samboavtal kan man bestämma att all egendom ska vara enskild, d v s att var och en äger och behåller sina egna saker. Samboavtalet ska skrivas under av båda parter men behöver inte bevittnas eller inges till någon myndighet för att bli giltigt.Enligt sambolagens 3 § är sambornas gemensamma bostad och bohag samboegendom, om egendomen förvärvats för gemensam användning. En bostadsrätt som den ena sambon bodde i innan och som den andra flyttar in i blir t ex inte samboegendom. Enligt 4 § är egendom som en sambo fått i gåva, genom arv eller testamente med förbehåll om att det ska vara enskild egensom, inte samboegendom.Lagen ställer inte några som helst krav på att som sambo betala varandras skulder. Du har alltså absolut ingen skyldighet att betala någonting på din sambos skulder enligt sambolagen, eller någon annan lag!Sambolagen hittar du härMvh
Sara Edström
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3650)
2021-09-18 Samtycke krävs om make vill sälja sommarstuga
2021-09-11 Inneboende eller sambo
2021-08-31 Avsäga släktskap
2021-08-30 Om sambo ej vill lämna fastigheten

Alla besvarade frågor (95746)