Kallelse till ajournerat årsmöte

Hej! Om man ajournerar ett årsmöte, måste ny kallelse skickas då?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Att döma av ditt ordval ("årsmöte") förstår jag dig som att din fråga rör en ideell förening. 

Ideella föreningar är speciella så till vida att det inte finns någon special lag som reglerar dem. Vad som gäller följer istället främst av föreningens stadgar. 

Normalt står det i stadgarna hur och när styrelsen ska kalla till möten. Om det inte är reglerat i stadgarna vad som skall gälla vid ajournerade årsmöten får man istället falla tillbaka på vad som utgör praxis inom föreningen. Hur har sådana här situationer hanterats tidigare inom föreningen? 

Om någon tydlig praxis inte finns angående kallelse till ajournerade årsmöten får man istället se till vad som utgör god föreningssed.

Vad som utgör god föreningssed är öppet för argumentation. Syftet med kallelsen till årsmötet är att alla medlemmar skall få en rimlig möjlighet att delta. Detta borde rimligen även gälla ajournerade möten. Mot denna bakgrund kan det tyckas rimligt att en ny kallelse alltid går ut om det första mötet blev ajournerat. 

Å andra sidan finns frågan du ställer reglerad för aktiebolag och ekonomiska föreningar. För deras del anser lagstiftaren att ny kallelse endast behöver utgå om mötet skall återupptas senare än 4 veckor efter det att mötet ajournerats (7:21 aktiebolagslagen, 7:8 lag om ekonomiska föreningar). Man skulle alltså kunna argumentera för att det inte finns någon anledning att behandla ideella föreningar annorlunda.

Sammanfattningsvis kan alltså sägas att om mötet skall återupptas senare än 4 veckor efter det att mötet ajournerats måste ny kallelse med största sannolikhet utgå enligt god föreningssed. Om ny kallelse också måste utgå om mötet återupptas tidigare än 4 veckor efter det att mötet ajournerats är däremot öppet för argumentation. Mig veterligen har ingen domstol avgjort den sistnämnda frågan.


Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Associationsrätt och Föreningar ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000