FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt22/03/2013

Avkastning eller surrogat vid försäljning av fritidshus

Makan har ett fritidshus som är enskild egendom. Är avkastningen vid en försäljning även i fortsättningen enskild egendom?

Lawline svarar

Hej! Tack för din fråga. I första hand vill jag fastställa att med avkastning avses sådan vinst som uppstår i förhållande till insats. Exempelvis gällande fastigheter kan avses hyresintäkter i relation till kostnaderna för att hålla hyresfastigheten. Avkastning är då alltså främst sådana medel som uppkommer under innehavandet av fastigheten. Vad det gäller avkastning på enskild egendom ska i första hand gälla de förord eller villkor som har uppställts i samband med att egendomen ska vara enskild. Har några speciella instruktioner inte lämnats ska presumeras att avkastningen blir giftorättsgods enligt 7 kap. 2 § 2 st. äktenskapsbalken. Avkastning på enskild egendom är således alltid giftorättsgods, både före och efter försäljning av egendomen. En sådan presumtion som det talas om kan dock brytas om part kan bevisa att presumtionsregeln inte ska gälla.

Om du med ”avkastning” egentligen avser den vinst som uppstår i förhållandet mellan inköpspris och försäljningspris talar man om att något har trätt istället för den enskilda egendomen, så kallat surrogat. För surrogat gäller enligt 7 kap. 2 § 1 st. 6 pt. äktenskapsbalken att sådan egendom som har trätt istället för den enskilda egendomen (här: pengar) även i fortsättningen utgör enskild egendom, om inte något annat särskilt har föreskrivits i samband med att egendomen blivit enskild.

Svaret kommer således bero på vad du avser genom att använda termen avkastning i samband med försäljning av fritidshuset. Avser du avkastning enligt det korrekta ekonomiska begreppet eller avser du med ”avkastning” den vinst som har gjorts. Rättsskillnaderna blir mycket stora så därför är det viktigt att du först fastställer vad som avses för att sedan kunna utgå från något av de två alternativ jag har redovisat för.

Äktenskapsbalken hittar du https://lagen.nu/1987:230#K7P1S1

Vänligen,


Matilda KarlssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000