FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder20/03/2013

Gallring av uppgift om strafföreläggande

Hej, enligt vad jag har förstått så är ett strafföreläggande en offentlig handling som man kan ta del av. Min fråga är hur länge ett strafföreläggande är offentligt, och kan man tex ta del av strafförelägganden som gäller brott som redan gallrats från en individs belastningsregister?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Enligt 3 § 1 p lagen om belastningsregister (https://lagen.nu/1998:620) ska registret innehålla uppgifter om den som genom t ex strafföreläggande ålagts en påföljd för brott. Informationen i belastningsregistret är omfattad av sekretess enligt 35:3 offentlighets- och sekretesslagen (https://lagen.nu/2009:400#A3). Vem som helst får inte ta del av informationen, utan detta är endast tillåtet när det är särskilt föreskrivet. Myndigheter har en sådan föreskriven rätt enligt 6 § lagen om belastningsregister. Förutom den berörda personen har vissa enskilda personer rätt att inhämta uppgifter vid ett anställningsförfarande inom t ex vård och skola (9-10 §§).

Uppgifter om strafföreläggande i belastningsregistret gallras efter 5 år, vilket framgår av 17 § 9 p. En gallring innebär att informationen förstörs och därmed blir den inte längre synlig vid ett utdrag.

Själva strafföreläggande är, precis som du påpekar, en offentlig handling. För att få ut denna måste man vända sig till den berörda åklagarmyndigheten innan gallringsfristen löpt ut.

Med vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Påföljder? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”