FrågaFAMILJERÄTTBodelning17/03/2013

Fastighet som är enskild egendom ingår ej i bodelning

Om man har fått en fastighet via testamente och det står skrivet att det ska vara ens enskilda egendom, har ens partner rätt till en del av fastigheten eller någon form av ersättning för den fastigheten vid en skilsmässa?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!
I äktenskapsbalken (ÄktB) 7 kapitel 2 § punkt 2 stadgas att enskild egendom är vad en make har fått i gåva av någon annan än den andra maken med villkoret att egendomen skall vara mottagarens enskilda. I 10 kapitlet 1 § ÄktB stadgas vidare att vid en eventuell bodelning som blir aktuell vid exempelvis en skilsmässa skall enbart makarnas giftorättsgods ingå. Detta innebär att fastigheten inte kommer att ingå i en framtida bodelning, den är helt undantagen från giftorättsgodset vilket är det man delar på.


Vänligen

Linnea HedmanRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000