Kan kooperativ likställas med ekonomisk förening

Hej! 
Kan ett kooperativ likställas med en ekonomisk förening? Eller finns det andra typer av ekonomiska föreningar? 
Jag hittade att ett kooperativ är när en "verksamhet (vanligen företag eller förening) som ägs av och drivs till förmån för sina medlemmar". 
Vänliga hälsningar

Lawline svarar

Hej, och tack för din intressanta fråga!

Ett kooperativ kan inte rakt av likställas med en ekonomisk förening, även om de är väldigt lika varandra.  Kort sagt är ett kooperativ ett sätt att organisera ekonomisk verksamhet, medan en ekonomisk förening är en associationsform, eller med andra ord en juridisk konstruktion, som kan utgöra den legala ramen för t.ex. ett kooperativ.

Inom juridiken har man indelat de olika sätten som fysiska personer kan samarbeta med varandra i olika sorters associationer; vilka är det enkla bolaget, handelsbolaget, kommanditbolaget, aktiebolaget, den idéella föreningen samt den ekonomiska föreningen (och i viss mån även stiftelser). För alla dessa finns rättsliga regler (med undantag för idéella föreningar) som fungerar som ett slags lagliga minimikrav på vad man i föreningen måste uppfylla, och hur man sköter resten av sitt företag/förening är upp till var och en.

Dessa olika juridiska konstruktioner är tilltänkta som så att deras regelverk täcker in alla de rättsliga verkningar av de sätt som människor kan tänkas vilja samarbeta på, och således inryms den kooperativa verksamhetsmodellen i en av dessa - vilken då är den ekonomiska föreningen, vars syfte är att främja medlemmarna ekonomiskt, genom gemensam ekonomisk verksamhet. 

Den ekonomiska föreningen är tydligt definierad i lag 1987:667 om ekonomiska föreningar, medan den kooperativa verksamhetsmodellen inte har en lika befäst definition, och därför kan det te sig vanskligt att tala om de två som om de vore likställda, trots att man kan driva ett kooperativ i formen av en ekonomisk förening. Bättre är att då göra skillnad mellan den juridiska konstruktionen ekonomisk förening och den tvärdiscipliniära företeelse som ett kooperativ är, om än att den förra kan utgöra en legal ram för den senare.

Som ett sista klargörande: olika ekonomiska föreningar kan se olika ut i praktiken, men lagen är densamma för dem alla. Du kan ha hört talas om bostadsföreningar, vilket är en äldre sorts förening som inte går att skapa idag, men de befintliga tillåts fortsätta. Därutöver finns sambruksföreningar som är en speciell sorts ekonomisk förening (i grunden) till för sambrukande av jord. Avslutningsvis finns också Europakooperativ (!) som är till för gränsöverskridande ekonomiska föreningar.

Mer information om föreningar hittar du på Bolagsverket, här http://www.bolagsverket.se/ff/foreningsformer 

Jag hoppas att min förklaring gör dig klokare, 

vänligen


Hampus Stålholm HolmqvistRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Associationsrätt och Föreningar ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000