FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder14/03/2013

Följder av att ange andra för smuggling

Hej! Har en fråga angående en vän som befann sig i en bil med 145 gram hasch på sig och åkte dit för smuggling i tullen mellan Sverige och Danmark. Han erkände på plats att det var hans cannabis fast det egentligen tillhörde två vänner som också befann sig i bilen samtidigt. Att han höll i cannabisen när tullen tog in bilen var endast en tillfällighet. Nu överväger han ifall han ska berätta sanningen på polisförhören. Han undrar alltså ifall hans straff kommer bli lindrigare ifall han berättar att det inte tillhörde honom utan hans två vänner som satt bredvid eller om han fortfarande kommer åka dit ungefär lika hårt på "smugglingen" samtidigt som vännerna riskerar liknande konsekvenser. Tack för eran tid! MVH Stefan

Lawline svarar

Hej!


Vanligast är att, när ett flertal personer befinner sig i en bil som transporterar narkotika, att åklagaren väcker åtal mot alla inblandade i bilen. Man brukar tala om att smugglingen har genomförts gemensamt och i samråd av alla personer. Detta förutsätter såklart att åklagaren kan visa att alla varit medvetna om och haft uppsåt till att transportera narkotikan. Om din vän skulle välja att berätta att även hans två vänner varit medverkande kommer detta vara något som (förutom det faktum att även de befann sig i bilen med narkotikan) pekar på att de gemensamt och i samråd transporterat narkotikan. 


I svensk rätt regleras s.k billighetsskäl som kan föranleda lägre straff i 29:5 brottsbalken (brottsbalken hittar du https://lagen.nu/1962:700). Här stadgas bland annat att om en tilltalad frivilligt angett sig själv så kan detta föranleda lägre straff. Det stadgas dock inget om den situationen att en person kan få lägre straff för att man vittnar eller anger någon annan (s.k kronvittne). Det har i doktrin diskuterats om denna situation skulle kunna omfattas av 29:5 p8 brottsbalken men i dagsläget anses så inte vara fallet. Din vän kommer således inte att erhålla strafflindring enbart på grund av att han även anger sina vänner.

Maria LindgrenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Påföljder? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo