FrågaASSOCIATIONSRÄTTFöreningar 11/03/2013

Personliga uppgifter i Ideell föreninge

Får en ideell förening samla in telefonnummer och eventuellt personnummer för att dels underlätta kontakt och dels för att kunna bilda studiecirkel, då dessa uppgifter behövs? Vårt medlemsregister består nu av en maillista och vi skulle vilja utöka den med telefonnummer (frivilligt).

Lawline svarar

Hej,

 

Tack för din fråga!

 

Det finns ingen lag som reglerar ideella föreningar, istället är det föreningens stadgar och eventuell praxis som sätter gränser för hur den ideella föreningen ska regleras. I stor utsträckning är det därför föreningen själv som bestämmer hur föreningen ska skötas, det är exempelvis tillåtet att i stadgarna reglera vilka krav som skall vara uppfyllda för att erhålla medlemskap respektive uteslutning ur föreningen.

 

Det finns ingenting som säger att ni inte får samla in telefonnummer och personnummer på era medlemmar, däremot har en medlem rätt att säga nej och om det inte utgör en grund för uteslutning enligt stadgarna kan denna medlem inte heller uteslutas på grund härav. Ni kan även ändra stadgarna och införa att en reglering att man som medlem i föreningen är tvungen att lämna ifrån sig de uppgifter ni vill, på så sätt kan en person själv ta ställning till om han eller hon vill bli medlem.

 

Med vänliga hälsningar

Emma LundinRådgivare
Hittade du inte det du sökte?