Begränsande av arv till särkullbarn

Hej! Min man har två vuxna barn sedan ett tidigare förhållande och två barn tillsammans med mig. Det ena särkullbarnet vill inte ha någon kontakt med oss och min man vill därför begränsa hennes arv så långt det är möjligt. Vi äger en fastighet och har lite sparkapital. Skulle man kunna skriva hela fastigheten på mig, som enskild egendom men ha ett slags avtal att detta upphävs ifall vi skulle skljas någon gång? Jag antar att det är vid en ev skilsmässa detta skulle ligga honom i fatet. Eller är det en 'schysstare' lösning för min man att man gör alla mina tillgångar till enskild egendom och att han behåller sin halva som giftorättsgods? Tacksam för svar. P.

Lawline svarar

Hej!


Om ni skriver ett äktenskapsförord om att all din egendom ska vara din enskilda och att all din mans egendom ska vara giftorättsgods kommer detta leda till att i den bodelning som följer mellan er när en av er går bort så kommer din egendom inte tas med utan endast din makes. Ni kommer då dela på denna. Om det är din make som gått bort kommer sedan hans halva av hans egendom fördelas mellan hans två barn.Om det är du som gått bort kommer din halva av din makes egendom samt all din egendom delas mellan dina barn. Din make får då endast behålla hälften av sin egendom och får ingenting av din egendom.


Vid en skilsmässa kan ni enligt 10 kap. 4 § äktenskapsbalken trots äktenskapsförordet bestämma att egendom som gjorts enskild i äktenskapsförordet ska tas in i bodelningen. Detta är dock givetvis riskfyllt för din man då han måste lite på att du, oavsett vad som händer, är villig att bortse från det för dig gynnande äktenskapsförordet.


Om tanken är att minimera det ena av hans barns arv kan det istället vara en idé för din man att skriva ett testamente där han anger att hans ena barn endast ska få ut sin laglott vid din makes död. Då ni inte har några gemensamma barn ärver ni inte heller varandra utan era respektive barn ärver istället enligt 3 kap. 1 § ärvdalbalken, varför det kan vara bra att ni skriver ett inbördes testamente om ni vill ärva varandra vid den enes död. Genom ett inbördes testamente kan ni således se till att era barn endast får ut sina laglotter när någon av er avlider och ni kan också bestämma hur resterande arv sedan ska regleras vid den efterlevande makens död.


Om exempelvis din make avlider först och ni har ett sådant inbördes testamente och inte har äktenskapsförord utan äger allt tillsammans (giftorättsgods) så kommer först du få ut hälften av all egendom vid bodelningen. Av de 50 % som är arvet efter din make har hans barn rätt att få ut hälften. Resterande går till dig i enlighet med testamentet. Du får därmed behålla 75 % av er totala egendom. De 25 % som du ärvde istället för barnen kan ni ex. bestämma i testamentet att dina barn ska ärva sedan när du går bort eller att din makes andra barn ska ärva dessa pengar efter din bortgång. 


Med ett testamente ärver därmed din mans ena barn endast 12,5 % av er gemensamma egendom vid din mans bortgång. Sedan kan ni också kombinera äktenskapsförord och testamente på olika sätt, men med risken att du inte vill bortse från det vid en skilsmässa som jag skrev om ovan. 


Ni kan få god hjälp att upprätta ett korrekt testamente och eventuellt äktenskapsförord hos en familjejurist.


Lycka till!


Vänligen,

Fanny OlssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Särkullbarn? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning