FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt05/03/2013

Internationell privaträtt- Vårdnad/umgänge

Jag har en son på 4 år i Danmark, har inte träffat han på över två år Är registrerad pappa i Danmark. Mamman och min son är danska medborgare. Jag vägras att träffa min son på alla sätt. Vi bodde tillsammans i Sverige i 2 år, då han gick på dagis här. Vad finns det för lagar som kan hjälpa mig.

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

I internationell privaträtt härrör man frågor om umgänge och boende till området för vårdnad. Det framgår inte av frågan om det är av myndigheter eller mamman du vägras träffa din son, men sätten för dig att gå till väga är följande. Då Danmark inte är part till Bryssel II- bis konventionen som normalt reglerar domsrätt för länder i föräldrarättsliga frågor återstår att hänvisa till rättsutvecklingen i brist på internationella lagregler. Denna har rört sig i riktningen att man skall väcka talan i barnets hemvistland, dvs. där barnet är stadigvarande boende. Barnets rättsvillkor skall alltså bedömas i det land där barnet bor. Skulle det vara så att frågan uppkommer i samband med ett svenskt mål om äktenskapsskillnad har svensk domstol rätt att ta upp frågan i enlighet med 3:6 IÄL, men i övrigt har svensk domstol i de flesta fall domsrätt endast om svaranden har hemvist i landet. I undantagsfall kan saken även prövas av svensk domstol om målet har stark anknytning hit eller om exempelvis barnet egenmäktigt bortförts. Men även om du skulle få en svensk dom i frågan är det inte säkert att denna är verkställbar i Danmark, detta beror på deras internationella privaträttsliga regler. Det säkraste för dig är därför att väcka talan i Danmark för att bli säker på att kunna verkställa en eventuell dom. Då barnet har hemvist i Danmark är det därför danska regler som är tillämpliga på hans förhållanden. Lycka till!


med vänliga hälsningar

Emelie SynnegårdRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000