FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder28/02/2013

Påföljd vid missbruk av urkund

Hej! Jag har åkt fast för missbruk av urkund eftersom jag lånade ut mitt ogiltliga(utgånget med 5 dagar) pass till en minderårig kompis., jag var 18 år och han var 17 år. Undrar helt enkelt vilka konsekvenser jag kommer få och hur detta kommer påverka min framtid? är det någon skillnad att mitt pass var utgånget när brottet begicks, gynnar det mig?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!


För att ett straff ska kunna delas ut måste först en domstol döma en till ansvar för ett brott. För brottet missbruk av urkund är straffet böter eller fängelse i upp till sex månader enligt Brottsbalken (BrB) kap. 15 § 12.  Enligt BrB kap. 1 § 6 får bara den som begår brott efter att den fyllt 15 år dömas till påföljd.

Vid påföljdsvalet föreligger det en presumtion mot fängelse som går att utläsa i Brottsbalken (BrB) kap. 30 § 4. Denna presumtion kan brytas om brottet har ett högt straffvärde, det är ett s.k. artsbrott eller brottet är ett återfall.
Ett straffvärde som är så högt att presumtionen mot fängelse bryts, kan vara ungefär 1 år. Normalgraden av brottet missbruk av urkund resulterar inte i ett så pass högt straffvärde. Artbrott är brottslighet av sådan art att Högsta domstolen eller lagens förarbeten ansett att ett kortare fängelsestraff alltid ska presumeras. Sådana brott är exempelvis oprovocerad misshandel och narkotikabrott.


Påföljder för unga lagöverträdare är mildare än för äldre. Det finns för dessa andra påföljder såsom ungdomstjänst (BrB kap. 32 § 2), ungdomsvård och sluten ungdomsvård.

Ungdomsvård kan enligt BrB kap. 32 §1 dömas ut till den som ännu inte fyllt 21 år och anses ha ett särskilt behov av vård eller annan åtgärd enligt socialtjänstlagen (2001:453) eller lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga.

Förutsättning för att ungdomstjänst ska kunna utdömas är att den dömde samtycker till detta och att det anses vara lämpligt.

Endast om domstolen i det konkreta fallet kommer framtill att den tilltalade annars skulle dömas till fängelse, kan sluten ungdomsvård dömas ut, BrB kap 30 § 5.


Vanligt för förstagångsförbrytare är att dömas till villkorlig dom, (vilket är en prövotid på två år) eller, om rätten anser att det räcker  som påföljd, med böter.


Vilken påföljd som det blir i det enskilda fallet är beroende av en rad olika omständigheter och bedöms av en domstol. Därför kan jag inte säga vilken påföljd som kan bli aktuell.


 


Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Påföljder? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo