FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt28/02/2013

Förfogandeinskränkningar fastighet

Jag undrar vad som gäller när makar separerat, men ännu ej är skilda, och modern vill skänka sina tre barn en fastighet i gåva. Modern har själv köpt och tagit lån på fastigheten under pågående äktenskap och själv står för betalning av amortering och räntor på banken. Maken har inte bidragit till deras gemensamma försörjning. Är detta möjligt utan att hennes man måste ge sitt godkännande? Fastigheten är inte makarnas gemensamma bostad?

Lawline svarar

Hej!


Om maken får avhända sig fastigheten utan den andra makens samtycke är beroende av om den är giftorättsgods eller enskild egendom. Enligt 7:2 st. 2 Äktenskapsbalken får inte en make utan den andres samtycke avhända sig fast egendom som är giftorättsgods. Någon sådan begränsning finns dock inte för fast egendom som är enskild egendom så länge den inte utgör makarnas gemensamma bostad. Så länge det inte finns något äktenskapsförord eller annat som gör fastigheten till enskild egendom krävs således den andra makens samtycke.


Makens samtycke kan dock ersättas av tillåtelse från domstol enligt 7:8 Äktenskapsbalken. Ägarmaken kan således ansöka hos domstol och få gåvan beviljad om inte den andra maken har gilitga skäl för att vägra samtycke.


Äktenskapsbalken hittar du https://lagen.nu/1987:230.


Vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000