FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder05/02/2013

Påföljd vid snatteri/stöld

Om någon stjäl i en butik för ett större värde pengar vad blir påföljden om man erkänner brottet men inte finns med på övervakningskamera filmer. Finns det någon skillnad i juridisk mening. Blir det fängelsestraff eller böter för snatteri?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!


För det första ska sägas att frågorna om huruvida man erkänner ett brott och om man finns med på bilder från en övervakningskamera är bevisfrågor. Det har alltså att göra med om man överhuvudtaget ska dömas för brott eller inte. Beviskravet i brottmål är att det ska vara ”styrkt” att man begått brottet i fråga. Egentligen ska det inte räcka med enbart ett erkännande för att man ska bli dömd, men i mål som rör lindriga brott godtas dock i regel ett erkännande utan närmare kontroll. Det krävs i så fall inte att man dessutom exempelvis finns med på bilder från en övervakningskamera för att man ska dömas.


Huruvida man finns med på övervakningsbilder etc. har alltså inte i sig med påföljden för brottet att göra. Det är först om beviskravet är uppfyllt, och man således ska dömas för brottet, som frågan om påföljd aktualiseras. För snatteri ligger straffskalan mellan böter upp till fängelse i högst sex månader (se brottsbalken 8 kap. 2 § https://lagen.nu/1962:700#K8P2S1). Det är dock viktigt att notera att om det rör sig om ett större värde blir det inte frågan om snatteri utan om stöld, i så fall ligger straffskalan istället på fängelse upp till två år (se brottsbalken 8 kap. 1 § https://lagen.nu/1962:700#K8P1S1). Gränsen mellan snatteri och stöld vid tillgrepp som skett i butik ligger enligt praxis på 1000 kronor. Ligger värdet på stöldgodset över denna gräns ska man alltså dömas för stöld, och inte för snatteri.


Även om straffvärdet för brottet ligger på fängelsenivå är det inte säkert att själva påföljden blir fängelse, utan det finns också möjlighet att dömas till villkorlig dom (se brottsbalken 27 kap. https://lagen.nu/1962:700#K27P1S1) eller till skyddstillsyn (se brottsbalken 28 kap https://lagen.nu/1962:700#K28P1S1). Om detta kan bli aktuellt eller inte beror på omständigheterna i det enskilda fallet. Både villkorlig dom och skyddstillsyn kan också kombineras med böter och/eller samhällstjänst.


Hör gärna av dig om det är något mer du undrar över


Vänligen,


Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Påföljder? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”