FrågaFAMILJERÄTTBodelning01/02/2013

Tidigare samboavtals giltighet vid bodelning mellan makar

Hej! Jag och min make har varit gifta i fyra år och varit sambos i fyra år dessförinnan. Vi upprättade ett samboavtal innan vi gifte oss, i samband med att jag köpte in mig i huset som han då ägde och som vi alltså fortfarande bor kvar i. Jag fick halva huset i gåva av honom, men övertog även huslån från honom till ett värde av 24% av dåvarande värdering av huset. Vi skrev därför ett inbördes avtal där jag har rätt till 24% av huset vid en ev försäljning/separation. I avtalet står också: "Denna överenskommelse träffas med anledning av att XXX (min make) har och kommer att lägga ner mer pengar på fastigheten i samband med upprättande och byggnad av densamma." Tanken var alltså att han fortsättningsvis skulle investera motsvarande 76 och jag 24% av värdet vid utbyggnader etc som ökar husets värde framledes. Så har dock inte varit fallet, vi har delat lika på allt under åren. I avtalet står uttryckligen: "Undertecknande parter som sammanbor med varandra under äktenskapsliknande former avtalar härmed följande vid ett eventuellt upphörande av vårt samboförhållande." Min fråga är nu: Gäller detta avtal fortfarande efter att vi är gifta? Dvs om vi skulle skilja oss, skulle bodelning/giftorättsgodset ta hänsyn till detta avtal eller är huset nu vårt till hälften var i och med att vi gift oss? Till saken hör också att vi ökat på respektives enskilda huslån vid ett par tillfällen under åren och då har vi ökat på bådas lån med lika stora summor, inte 24 resp 76%.

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Regler om makars egendomsförhållanden finns i Äktenskapsbalken (ÄktB), se https://lagen.nu/1987:230.

Huvudregeln är att all egendom som en make har är giftorättsgods (ÄktB 7 kap 1§) och vid en bodelning läggs makarnas giftorättsgods ihop och delas på hälften mellan dem (ÄktB 9 kap 1§, 10 kap 1§ och 11 kap 2§). Makar kan dock undanta egendom från bodelningen genom att avtala i ett äktenskapsförord att viss egendom ska vara enskild egendom och därmed inte tas med i bodelningen (ÄktB 7 kap 2§). Äktenskapsförord är det enda sättet för två makar att göra giftorättsgods till enskild egendom, tidigare sambo eller samäganderättsavtal är därför ointressanta vid en bodelning.

Man ska alltså inte ta hänsyn till ert förra avtal utan bodelningen ska ske enligt de vanliga reglerna om ni inte upprättar ett äktenskapsförord.

Med vänliga hälsningar

Pierre OlssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000