Giftemål utomlands - svensk domstol behörig?

A och C är gifta och funderar på skilsmässa. A var tidigare gift med B som dog för några år sedan, 1 gemensamt barn. A och B köpte hus tillsammans, som A och barn bodde kvar i. Efter giftermål utomlands mellan A och C i det land de båda kommer från flyttar båda in i huset som A och B köpte. A och C har dubbla medborgarskap svenskt/utländskt, bor i Sverige. A och C har fått gemensamt barn. Gäller svensk lag för dem? När A och C ska beräkna värdet av det som ska ingå i bodelningen, ska man först dra av värdet för den del av A:s tillgångar som kommer från B och egentligen är det A&B:s barn ska ärva när A dör?

Lawline svarar

Hej! Tack för din fråga!

Sverige tillämpar avseende äktenskap ingågna utomlands en erkännandeprincip ( 7 § lag om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmyndarskap) vilket innebär att om äktenskapet är giltigt i det land där ni ingick äktenskap är det också giltigt i Sverige. Om ni gift er i ett EU land gäller istället förordningar från EU men resultatet blir det samma, nämligen att ert äktenskap är giltigt i Sverige.

Enligt 3 kap samma lag 2 § får svensk domstol ta upp mål bland annat om båda makarna är svenska medborgare, vilket ni är. Enligt 3 kap, 4 § gäller då även svensk lag. (återigen, om det rör sig om ett annat EU-land gäller andra regler men resultatet blir detsamma - svensk lag gäller.)

 

Svaret på den andra frågan är nej, det enda som ska dras av vid en bodelning är makars enskilda egendom, alltså sådan egendom som nämns i 7 kap 2§ Äktenskapsbalken, där nämns inte arv om det inte gjorts förebehåll om att arvet ska vara makens enskilda.

 

Hoppas detta varit till hjälp! MVH Cecilia

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Äktenskapsskillnad? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000