FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder29/01/2013

Presumtion mot fängelse

Hej. Jag blev idag varslad från min arbetsplats på grund av att jag laddat på presentkort i min egna kassa som jag sedan makulerat. Dock är presentkortet laddat med summan ja skrev i men inget syns på kassaavsluten vid stängning. Det påladdade kortet behöll jag och handlade sedan varor för som jag i sin tur returnerade hos min kollega vilket gjorde att jag kunde få ut kontanter för returen. Företaget har nu skymtat sanningen och jag blev uppsagd. Dom pratade om att föra en polisanmälan om stöld mot mig. Det totala beloppet rör sig runt 3000 kr. Detta är första gången jag gjort nåt olagligt. Är orolig och vill veta vad polisanmälan kan få för påföljder. Jag är dessutom gravid och ska föda om 5 månader. Snälla behöver svar..åker jag in i fängelse?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

För att ett straff ska kunna delas ut måste först en domstol döma en till ansvar för ett brott. För brottet stöld har en straffskala på fängelse i 14 dagar till högst i 2 år. Detta betyder däremot inte att det är fängelse som kommer att dömas ut.
Vid påföljdsvalet föreligger det en presumtion mot fängelse som går att utläsa i Brottsbalken (BrB) kap. 30 § 4. Denna presumtion kan brytas om brottet har ett högt straffvärde, det är ett s.k. artsbrott eller brottet är ett återfall.
Ett straffvärde som är så högt att presumtionen mot fängelse bryts, kan vara ungefär 1 år. En stöld på 3000 kr bör inte generera i ett så pass högt straffvärde. Artbrott är brottslighet av sådan art att Högsta domstolen eller lagens förarbeten ansett att ett kortare fängelsestraff alltid ska presumeras. Sådana brott är exempelvis oprovocerad misshandel och narkotikabrott. Däremot inte stöld. 

Eftersom du inte tidigare har dömts för något brott föreligger det inte heller något återfall. Därmed finns det ingen större risk för dig att dömas till fängelse. Däremot kan andra påföljder som exempelvis villkorlig dom och skyddstillsyn bli aktuella.

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Påföljder? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo