FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt03/12/2006

Ingår makes företag och hus i bodelning vid skilsmässa?

Gift sedan 2001, inget äktenskapsförord skrivet, maken hade eget företag (AB) och hus när vi träffades. Huset har varit vår gemensamma bostad fram till juni 2005, då tvingades jag och min son (maken ej pappa) flytta till lägenhet (där vi är skrivna) pga makens missbruk och våldsamma beteende. Socialen beslöt att jag skulle mista vårdnaden om min son om jag inte flyttade. Jag har bott hos min make varannan vecka då sonen har varit hos sin pappa. Vad händer med huset och företaget, som står på maken, vid en skilsmässa? Och allt annat som vi äger, kommer jag att gå miste om allt eftersom jag inte är skriven hos maken?

Lawline svarar

Hej! Utgångspunkten när man gifter sig är att all ens egendom blir giftorättsgods. Giftorättsgodset delar man lika vid en eventuell skilsmässa. Det ingår i den så kallade ”bodelningen”. Man kan hindra att viss egendom blir giftorättsgods genom äktenskapsförord eller på andra sätt. Om detta kan man läsa i Äkt 7:2 som handlar om hur egendom kan bli enskild (se http://www.lagen.nu/1987:230#K6). Att observera är att egendomen kan bli enskild genom en villkorad gåva eller ett villkorat arv. Om Ni inte har något äktenskapsförord eller liknande tillhör både huset och företaget giftorättsgodset och det skall delas lika vid en eventuell skilsmässa. Vid korta äktenskap där förmögenhetsskillnaden varit stor mellan makarna vid äktenskapets ingående kan det i vissa fall anses vara oskäligt att dela 50/50. Därför finns en jämkningsregel i ÄktB 12:1 (se http://www.lagen.nu/1987:230#K12P1 ) som kan innebära att den ene maken får behålla en större del av giftorättsgodset. Denna regel gäller i princip framförallt när äktenskapet varat i mindre än fem år, och om jag förstår det rätt, har Ert äktenskap varat runt fem år. Regeln kan dock fortfarande vara relevant om Er make haft en väsentligt större förmögenhet än Er vid äktenskapets ingående. Men det skall till speciella omständigheter. När man varit gift i över fem år är huvudregeln att allt skall delas lika. Detta gäller oberoende av var Ni är skriven någonstans. Hoppas detta kan hjälpa Er! Hör gärna av Er på nytt annars. Vänligen,
Rådgivare
Hittade du inte det du sökte?