FrågaFAMILJERÄTTBodelning20/01/2013

Juridiska skillnader mellan makar och sambor

Lever idag som sambo, vi har två gemensamma barn. Nu ska vi köpa en skogsfastighet tillsammans. Fördelär/nackdelar med att fortsätta att leva som sambo alternativt att gifta oss? Skillnaden vid ev skillsmässa eller bortgång som sambo respektive gifta? Fördelar/nackdelar för barnen? Tack på förhand!

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Separation

Den stora skillnaden vid eventuell separation är att vid bodelningen  som sambo ingår endast egendom som är gemensam bostad eller gemensamt bohag (3 § SamboL). Om ni däremot är gifta ingår allt som är giftorättsgods. Allt som inte givits som arv eller gåva med förbehåll om att det ska vara enskild egendom är i princip giftorättsgods. Privat pensionssparande, tillgångar på bankkonton, aktier och saker som köpts under och innan äktenskapet är giftorättsgods (/ kap. 1 och 2 §§ äktenskapsbalken).

Bortgång

När en make eller sambo avlider görs först en bodelning likt ovan varför samma skillnader aktualiseras. När väl bodelningen är gjord blir frågan hur den avlidnes tillgångar ska fördelas. Sambor ärver inte varandra enligt den svenska arvsordningen (2. kap ärvdabalken). Däremot kan ett testamente upprättas där sambon kan få del av arvet. De tillgångar som testamenteras bort får dock inte inkräkta på barnens laglott. Med laglott menas 1/2 av det arv som barnet annars skulle fått enligt arvsordningen (7 kap. 1 § ärvdabalken). Som gift ärver den efterlevande maken hela kvarlåtenskapen före de gemensamma barnen. Först när den efterlevande maken avlider fördelas arvet efter den först avlidne till barnen (3 kap. 1 § ÄB). 

Som gift får man dels ett större skydd genom att mer egendom ska delas upp vid bodelningen och vid eventuell bortgång har maken både rätt till arv men framförallt ärver han/hon före de gemensamma barnen. 

Sambolag: https://lagen.nu/2003:376

Äktenskapsbalken: https://lagen.nu/1987:230

Ärvdabalken: https://lagen.nu/1958:637


Med vänlig hälsning

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”