FrågaFAMILJERÄTTBodelning07/01/2013

Bodelning och privata pensionsrättigheter

Hej! Skilsmässa och diskussion om delad privat pension. Om man aldrig varit anställd utan haft ett AB och sparat i privat pensionsförsäkring och ens make varit anställd med en arbetgivare som betalat in pensionsavgift enligt sedvanlig rutin. Ska jag dela min pensionsförsäkring då med maken, han har ju redan en pension och jag har ingen mer än ett privat pensionssparande? Då får ju han dubbelt och jag bara hälften? Hoppas Ni förstår min fråga. Tack!

Lawline svarar

Hej! Tack för din fråga. Huvudregeln för privat pensionsförsäkringar är som du riktigt påpekar att de ska ingå i bodelningen. Ur 10 kap. 3 § äktenskapsbalken (https://lagen.nu/1987:230) framgår dock att det är möjligt att undanta hela eller delar av det privata pensionssparandet från bodelningen om det med hänsyn till makarnas ekonomiska förhållande och omständigheter i övrigt skulle vara oskäligt att hela pensionsrätten ingick. Detta skulle kunna vara tillämpligt i ditt fall då du pensionssparat privat medan din make tillgodosett sitt pensionsskydd genom det allmänna pensionssystemet. Andra faktorer som ska beaktas vid denna helhetsbedömning är värdet av de privata pensionsrättigheterna i förhållande till makarnas övriga egendom, när pensionsrättigheterna förvärvats i förhållande till äktenskapets längd och makarnas ekonomiska ställning i övrigt, m.m.. Det är alltså svårt att generellt säga om de privata pensionsrättigheterna i ditt fall ska undantas från bodelningen. Dessutom finns det en möjlighet för makarna att avtala om att de privata pensionsrättigheterna inte ska ingå i bodelningen. Hoppas svaret varit till hjälp! Med vänlig hälsning,
Lawline RådgivareRådgivare
Hittade du inte det du sökte?