FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt11/09/2005

Arvsrätt om barnet är omyndigt

Spelar det någon roll om mitt barn är omyndligt när han fått ett arv?

Lawline svarar

Ett barn ärver lika mycket om barnet är omyndigt eller myndigt. Ett omyndigt barn företräds av förmyndarna/föräldrarna vid bouppteckningen. I vissa fall av intressekonflikt förordnas det en god man för det omyndiga barnet och som står under tillsyn av överförmyndaren. Ett arvskifte där en omyndig är dödsbodelägare ska godkännas av överförmyndaren.
Rådgivare
Hittade du inte det du sökte?