FrågaSTRAFFRÄTTÖvriga brott26/12/2012

Urkundsförfalskning

Hej! Hittade följande text om urkundsförfalskning på en annan law-site. "Ifall man är ägare till en viss urkund, så har man i de flesta situationer rätt att göra precis vad man vill med urkunden – inklusive att exempelvis förstöra den." Stämmer detta? Mer specifik undrar jag om man kan åka dit för urkundsförfalskning om man ändrar ett p-tillstånd/biljett som är personlig och ägs av mig.

Lawline svarar

Hej, Tack för din fråga! Urkundsförfalskning regleras i 14 kap 1 § brottsbalken (BrB), se https://lagen.nu/1962:700. Det finns två typer av urkundsförfalskning: (1) Gärningsmannen upprättar en falsk urkund genom att t ex olovligen skriva annans namnteckning. (2) Gärningsmannen förändrar en redan upprättad äkta urkund genom att radera eller lägga till något. För att dömas för urkundsförfalskning skall den utförda åtgärden medföra ”fara i bevishänseende”. Med det menas att handlingen som förfalskats fortfarande utgör ett användbart bevismedel, dvs. att det är sannolikt att handlingen kan tas för äkta. För att brottet skall vara fullbordat behöver inte urkunden ha använts utan det är tillräckligt att den förfalskande åtgärden är genomförd. Den som ändrar ett parkeringstillstånd eller en parkeringsbiljett kan dömas för urkundsförfalskning, om förfalskningen är tillräckligt bra utförd för att det skall föreligga fara för att tillståndet eller biljetten kan misstas för att vara äkta. Att urkunden ägs av gärningsmannen förändrar inte bedömningen. Ägaren kan däremot förstöra ett parkeringstillstånd eller en parkeringsbiljett som denne själv äger utan att det skulle vara straffbart. Att förstöra annans urkund faller dock in under brottet undertryckande av urkund som regleras i 14 kap 4 § BrB. Med vänlig hälsning,
Linda OlssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övriga brott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”